Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy

Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy – niepaństwowa uczelnia akademicka.

Została założona w 1997 roku. W szkole prowadzone są studia licencjackie, inżynierskie, jednolite magisterskie, uzupełniające magisterskie oraz podyplomowe w systemie dziennym i zaocznym. Uczelnia prowadzi też kursy kształcenia na odległość za pośrednictwem internetu. Posiada następujące wydziały: Wydział Architektury i Urbanistyki, Wydział Ekonomii, Wydział Filologiczny, Wydział Informatyki, Wydział Pedagogiki, Wydział Prawa, Wydział Socjologii, Wydział Transportu, Wydział Zarządzania i Marketingu.

« Powrót do Leksykonu