Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność – polski tygodnik polityczno-społeczno-gospodarczy, jedno z pierwszych niezależnych czasopism wydawanych w okresie PRL. Pierwszy numer ukazał się w 1981 roku w nakładzie 500 tys. egzemplarzy. Obecnie wydawany jest przez NSZZ „Solidarność” i dominuje w nim tematyka związkowa.

« Powrót do Leksykonu