Układy republikańskie

Układy republikańskie – jest to nazwa zbiorowa, która obejmuje trzy umowy międzynarodowe zawarte w 1944 roku, przez PKWN z trzema republikami sowieckimi: Ukraińską, Białoruską oraz Litewską.

Zgodnie z tymi układami dokonano przymusowych wysiedleń osób narodowości polskiej i żydowskiej, które posiadały polskie obywatelstwo z czasów II RP, a mieszkały na jej obszarach wschodnich zagarniętych po II wojnie światowej przez ZSRS. Białorusinów, Litwinów oraz Ukraińców przesiedlono do odpowiednich republik sowieckich.

« Powrót do Leksykonu