Holder Henryk

Henryk Holder – ur. 6 lipca 1914 r. w Szczerzcu koło Lwowa, zm. 26 lipca 1980 r. – polski prokurator żydowskiego pochodzenia, pułkownik Wojska Polskiego, naczelny prokurator wojskowy w latach 1946-1948. Magister prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Aplikant adwokacki w Kołomyi do chwili wkroczenia Armii Czerwonej w 1939 roku. Następnie sędzia śledczy i prokurator rejonowy prokuratury w Jabłonowie. Od 1941 roku najpierw w Uzbekistanie, a potem w Turkmenistanie. Przewodniczący kolegium adwokatów w Bajram Ali.

Wstąpił do Armii Czerwonej, następnie do LWP, gdzie pełnił funkcje śledczego oraz prokuratora. Od 21 marca 1946 do października 1948 roku był naczelnym prokuratorem wojskowym, jedną z najbardziej wpływowych na szczycie stalinowskiej zbrodniczej prokuratury. W styczniu 1947 roku oskarżał w procesie I Zarządu Głównego WiN, żądając wysokich wyroków w tym kary śmierci. Od 8 października 1948 roku pełnił funkcję szefa Departamentu Służby Sprawiedliwości MON. Funkcję pełnił do 14 września 1950 roku, następnego dnia przeniesiony do rezerwy. We władzach cywilnych m.in. dyrektor Biura Prawnego Kancelarii Rady Państwa. Został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

« Powrót do Leksykonu