Kiejstutowicz Witold

Witold KiejstutowiczWitold Kiejstutowicz – ur. 1354 lub 1355 r., zm. 27 października 1430 r. w Trokach, wielki książę litewski od 1401 roku, brat stryjeczny Władysława Jagiełły. Brał udział w walkach w walkach o panowanie na Litwie z Władysławem Jagiełłą. W 1392 roku Witold został namiestnikiem Władysława Jagiełły na Litwie. W 1401 roku podpisał unię wileńsko-radomską, dzięki czemu otrzymał od panów polskich dożywotnio tytuł Wielkiego księcia litewskiego, podlegającego jednak władcy polskiemu. Dowodził wojskami litewsko-ruskimi w bitwie pod Grunwaldem.

« Powrót do Leksykonu