Litmanowicz Władysław

Władysław Litmanowicz – właściwie Abram Wolf ur. 20 lutego 1918 r., zm. 31 marca 1992 r., polski szachista, dziennikarz, działacz i sędzia szachowy żydowskiego pochodzenia. Z wykształcenia prawnik, w latach powojennych sędzia w procesach stalinowskich. W czerwcu 1941 został deportowany w głąb ZSRS, pracował w kołchozie. W sierpniu 1941 roku został zmobilizowany do Armii Czerwonej i skierowany do miesięcznej Szkoły Podoficerskiej. Po ukończeniu szkoły służył jako podoficer w jednostkach Armii Czerwonej. 11 sierpnia 1944 roku przeniesiony do LWP. W latach 1947 roku był sędzią Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie, Kielcach i Warszawie. Skazał na karę śmierci wielu działaczy polskiego podziemia niepodległościowego, w tym porucznika Edmunda Bukowskiego, którego zwłoki zidentyfikowano dopiero w 2013 r w Kwaterze na Łączce.

Karierę w LWP zakończył w roku 1955 w stopniu majora, został przeniesiony do rezerwy. W okresie powojennym należał do szerokiej czołówki polskich szachistów. Posiada jeden z największych dorobków wśród wszystkich polskich autorów piszących o szachach.

« Powrót do Leksykonu