Miasto Jarosław

Jarosławmiasto w województwie podkarpackim.

Najstarsze źródła pisane pochodzą w roku 1152. Zapiski w kronice ruskiej określają miasto jako gród warowny, należący do księcia halicko-włodzimierskiego. W roku 1340 zajęte zostało przez Kazimierza Wielkiego. Udokumentowana lokacja miasta na prawie niemieckim (prawem magdeburskim) przez Władysława Opolczyka nastąpiła 7 lipca 1375. Jarosław, położony na skrzyżowaniu szlaków handlowych ze Śląska na Ruś i z Gdańska na Węgry, a także nad dogodną drogą wodną, jaką był San, miał korzystne warunki rozwoju. Przyczynił się do tego także status miasta prywatnego, którego właściciele zabiegali o prawa i przywileje kupieckie. Podczas potopu szwedzkiego wojska szwedzkie dokonywały w mieście rabunków, gwałtów i podpaleń. Został także zniszczony podczas II wojny światowej.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz