Sowieci

Sowieci – popularne określenie dotyczące mieszkańców ZSRS, a przede wszystkim funkcjonariuszy reżimu komunistycznego tego państwa. Określenie to wywodzi się od rosyjskiego słowa „sowiet” (w tłumaczeniu na język polski: „rada”). Po rewolucji październikowej nazwę Imperium Rosyjskie zamieniono na Związek Sowieckich Socjalistycznych Republik.

W okresie Polski Ludowej, stosowanie przymiotnika „sowiecki”, miało wymiar polityczny. Ta bowiem forma była używana przed II wojną światową, a następnie w prasie emigracyjnej oraz publikacjach drugiego obiegu, a zatem według władz komunistycznych, była nacechowana negatywnie. Starano się więc wyprzeć ją z języka polskiego, zastępując ułomnym pod wieloma względami tłumaczeniem: „radziecki”.

« Powrót do Leksykonu