Wróżda

Wróżda – rodzaj zemsty (vendetta) stosowanej przez słowiańskie plemiona w Europie Środkowej (np. Ranowie, Obodryci, Wiślanie itd.).

W ramach wróżdy społeczności plemienne funkcjonujące obok siebie często były w stanie nieustannego konfliktu, gdyż z racji masowości i powszechności wróżdy strony były „zobowiązane” prowadzić akcje odwetowe, na zasadziezemsty za krew”.

« Powrót do Leksykonu