Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu (WSB we Wrocławiu) – niepubliczna szkoła wyższa.

Została założona w 1998 roku. Kształci studentów na jedenastu kierunkach studiów I stopnia, studiach jednolitych magisterskich oraz czterech kierunkach studiów II stopnia zaliczanych do nauk ekonomicznych i humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Uczelnia prowadzi również studia podyplomowe oraz szkolenia. W ramach struktury organizacyjnej uczelni znajdują się dwa wydziały – Wydział Finansów i Zarządzania we Wrocławiu oraz Wydział Ekonomiczny w Opolu.

« Powrót do Leksykonu