Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy (WSŚ) – niepubliczna szkoła wyższa w Bydgoszczy.

Została założona w 1998 roku pod nazwą Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska. Jest uczelnią o dwóch wydziałach. Proces dydaktyczny realizowany jest na studiach licencjackich i inżynierskich (I stopnia) , magisterskich (II stopnia) oraz podyplomowych w kilkunastu specjalnościach. W 2011 roku ofertę edukacyjną tworzyły 3 kierunki studiów i 10 specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

« Powrót do Leksykonu