Zaborów

Zaborów – wieś sołecka w Polsce położona w województwie mazowieckim. Początki osadnictwa w tym rejonie datowane są na I w. p.n.e. – IV w. n.e. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1239 roku. Po III rozbiorze Rzeczypospolitej w 1795 Zaborów znalazł się w zaborze pruskim.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz