Zamek w Sandomierzu

Zamek królewski w Sandomierzuzamek w województwie świętokrzyskim.

Został wzniesiony w Sandomierzu przez Kazimierza Wielkiego. W 1480 roku rozpoczęto rozbudowę. Był przebudowywany w XVI i XVII wieku. Przyjął formę zamku renesansowego. Został wysadzony podczas potopu szwedzkiego. Po trzecim rozbiorze Polski zaborcze władze austriackie przeznaczyły budynek zamkowy na więzienie i siedzibę sądu kryminalnego. Więzienie na zamku zlikwidowano w 1959 roku. Od 1986 roku w odrestaurowanych pomieszczeniach zamku ma siedzibę Muzeum Okręgowe w Sandomierzu.

« Powrót do Leksykonu