Zgrupowanie Radosław

Zgrupowanie Radosław – kryptonim zgrupowania oddziałów Kedywu, które zostało utworzone przed wybuchem Powstania warszawskiego. Było to najsilniejsze i najbardziej elitarne zgrupowanie AK walczące w Powstaniu warszawskim. W jego skład wchodziły stosunkowo dobrze uzbrojone i doświadczone w walce z Niemcami oddziały Kedywu i m.in. słynne harcerskie bataliony: Batalion Zośka i Batalion Parasol, a także Batalion Czata 49, Batalion Miotła i Batalion Pięść. Zgrupowanie Radosław przyjęło nazwę od pseudonimu jego dowódcy ppłk. Jana Mazurkiewicza.

« Powrót do Leksykonu