Batalion Czata 49

Batalion Czata 49Batalion Czata 49 – batalion Armii Krajowej, należący do Zgrupowania Radosław. Batalion Czata 49 utworzono z personelu Centrali Zaopatrzenia Terenu (CZT), z kryptonimem liczbowym KG AK 49, której zadaniem było zaopatrywanie Kedywów Okręgów AK na Kresach. W skład Batalionu Czata 49 wchodzili też żołnierze 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK i cichociemni oczekujący w stolicy na przydział. Batalion walczył w Powstaniu warszawskim w rejonie Woli i Starego Miasta, a następnie na Czerniakowie i Mokotowie. W walkach stracił ponad 200 żołnierzy.

« Powrót do Leksykonu