Związek Młodzieży Wiejskiej RP Wici

Związek Młodzieży Wiejskiej RP Wici (ZMW RP Wici) – organizacja młodzieży wiejskiej, działająca w latach 1928–1948.

Mimo braku subwencji państwowych, krytyki prawicy społecznej i kleru oraz istnienia wielu konkurencyjnych organizacji, m.in.: katolickich stowarzyszeń młodzieży i młodzieżowych organizacji sanacyjnych, liczba członków systematycznie rosła, osiągając już w 1929 roku około 22 tys. W 1938 roku ZMW RP Wici liczyły 100 tys. członków i 3114 kół. W 1931 roku organizacja związała się ze Stronnictwem Ludowym. Wiciarze opracowali zasady polskiego agraryzmu, który stał się podstawą ideologiczną zarówno związku, jak i SL. Po reaktywacji ZMW RP Wici, organizacja w 1948 roku weszła w skład ZMP.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz