Związek operacyjny

Związek operacyjny – wielostopniowa jednostka organizacyjna i operacyjna wojska występująca we wszystkich rodzajach sił zbrojnych, przeznaczona do prowadzenia operacji na konkretnym teatrze działań wojennych. może mieć różny skład organizacyjny. Jest on ustalany w zależności od charakteru wykonywanego zadania, możliwości przeciwnika i innych czynników.

Zasadniczą różnicą między związkiem taktycznym a związkiem operacyjnym jest pełna swoboda zmiany składu związku operacyjnego przy niezmienności składu związku taktycznego. Czyli dywizja jest przenoszona ze składu jednej armii do drugiej w zależności od bieżących potrzeb ale tylko w całości, unika się przenoszenia jedynie części dywizji. Do związków taktycznych zalicza się: front (grupa armii, grupa flot), armia (flota, okręg obrony powietrznej).

Zobacz więcej: słownik wojskowy.

« Powrót do Leksykonu