Związek Organizacji Wojskowej

Związek Organizacji Wojskowej (ZOW) – konspiracyjna organizacja utworzona przez Witolda Pileckiego w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau w 1940 roku, gdzie znalazł się jako ochotnik. ZOW zbierał informacje o warunkach życia więźniów i zbrodniach esesmanów w obozie, a przede wszystkim starał się pomóc więźniom przetrwać pobyt w Auschwitz. Zaopatrywano więźniów w żywność i lekarstwa dostarczane przez obozowy ruch oporu, starano się lokować ich w komandach o łagodniejszych warunkach życia i pracy. ZOW stanowili przede wszystkim więźniowie, byli żołnierze i oficerowie Wojska Polskiego. W szczytowym okresie działalności w 1942 roku ZOW liczył około 800 zaprzysiężonych więźniów.

« Powrót do Leksykonu