Małysiak Albin

Albin MałysiakAlbin MałysiakAlbin Małysiak – ur. 12 czerwca 1917 r. w Koconiu, zm. 16 lipca 2011 r. w Krakowie, polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski w latach 1970–1993, biskup senior archidiecezji krakowskiej, do końca życia aktywny w pracy duszpasterskiej.

W latach 1936–1941 uczęszczał do Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie. 12 kwietnia 1936 roku złożył śluby wieczyste w Krakowie w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy św. Wincentego á Paulo. Święcenia kapłańskie przyjął w 1941 roku w Krakowie. Początkowo pracował jako wikariusz i katecheta w Zembrzycach koło Wadowic, gdzie w czasie okupacji niemieckiej organizował dożywianie dzieci i osób wysiedlonych. W latach 1942–1944 pracował w Krakowie, potem w zakładzie dla osób w podeszłym wieku im. Helclów w Szczawnicy. W ramach tajnego nauczania udzielał lekcji łaciny, religii i gimnastyki. Wraz z szarytką, siostrą Bronisławą Wilemską uratował życie pięciu osobom narodowości żydowskiej, za co w 1993 roku oboje otrzymali tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

W latach 1946–1947 był katechetą w szkole średniej w Tarnowie i wikariuszem miejscowej parafii pw. Świętej Rodziny. W 1950 roku obronił magisterium z teologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 1952 roku doktorat teologii. Pracował m.in. w Zakładzie Wychowawczym im. ks. Siemaszki w Krakowie, a od 1954 roku wykładał w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. W 1959 roku został proboszczem krakowskiej parafii Księży Misjonarzy pw. NMP Z Lourdes. Działał jako duszpasterz akademicki. 14 stycznia 1970 roku został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej.

Był wikariuszem generalnym archidiecezji krakowskiej, w kurii metropolitalnej nadzorował wydziały katechetyczny, zakonny i gospodarczy. Brał udział w pracach wielu komisji Episkopatu Polski, m.in. przewodniczył Podkomisji ds. Zakonów Klauzurowych. W latach 1992–1994 wchodził w skład kolegium konsultorów archidiecezji krakowskiej. Po osiągnięciu wieku emerytalnego 27 lutego 1993 roku przeszedł w stan spoczynku.

4 maja 2008 roku jako pierwszy polski biskup na terenie Polski od czasów reformy liturgicznej, udzielił grupie wiernych bierzmowania i odprawił mszę pontyfikalną w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

Dodaj komentarz