4. O moim stosunku do Unii Wolności (Leszek Czajkowski)

[Powrót do tekstów z płyty Śpiewnik oszołoma cz.2. Kaseta wyborcza]

Leszek Czajkowski - Śpiewnik oszołoma cz.2. Kaseta wyborcza

4. O moim stosunku do Unii Wolności (wykonanie Leszek Czajkowski)

Pytają ludzie w rozmowach, w listach
Dlaczego Unii Wolności nie lubię
Pierwsza przyczyna jest oczywista
Przeto rozpocznę od drugiej

Mogę rodziną swoją się chwalić
Nic jej nie dała Polska Ludowa
Przodkowie moi bolszewię lali
Z komuną nikt nie flirtował

Z tego wynika niechęć do świeżych
Elit przybyłych sowieckim deszczem
Wszak do nich ten inteligent należy
Co w butach Marksa ma jeszcze

Dzieli nie tylko kwestia korzeni
Jedziemy przecież na różnych wózkach
Ja zwykłem inne wartości cenić
Niż rewolucja Francuska

Dla mnie Ojczyzna to wieczna sprawa
Zawsze uklęknę przed Synem Bożym
Mnie nie obchodzą lewackie prawa
Spłodzone w niejawnej loży

Pełno na świecie zboczonych mętów
Co większy kretyn zakłada sektę
A dla unity miarą postępu
Jest political corectness

Dosyć mam wreszcie ględzenia o tym
Żeśmy Polacy głupi i słabi
I wścieka mnie, gdy różowy kabotyn
Poucza innych jak rabin

Pytają ludzie w rozmowach, w listach
Dlaczego Unii Wolności nie lubię
Pierwsza przyczyna jest oczywista…

Dodaj komentarz