Do Kampinosu

[Powrót do polskich pieśni patriotycznych]

Polskie pieśni patriotyczne

Pieśń z okresu Powstania styczniowego.

Do Kampinosu

Jeszcze Polska nie zginęła,
Gdyśmy wyszli cali,
Gdy do ręki broń dostaniem,
Będziem wroga prali.

Marsz, marsz, do lasu,
Bóg nam da zwycięstwo!
Co wszczęła rozpacz,
To dokona męstwo.

Dodaj komentarz