40 to 1 – Sabaton

[Powrót do utworów patriotycznych]

Utwory patriotyczne

40 to 1 – Sabaton

Baptised in fire.
40:1..

So silent before the storm, awaiting command
A few has been chosen to stand
As one outnumbered by far
The orders from high command:
Fight back, hold your ground!
In early September it came,
A war unknown to the world

No army may enter that land
That is protected by polish hand
Unless you are 40 to 1
Your force will soon be undone

UNDONE!
Baptised in fire
40:1
Spirit of Spartans
Death and glory
Soldiers of Poland
Second to none
Wrath of the Wehrmacht brought to a halt
The 8th of September it starts
The rage of the Reich
A barrage of mortars and guns
Stand fast, the bunkers will hold
The captain has pledged his life
„I’ll face my fate here!”
The sound of artillery strike
So fierce the thunder of guns

So come bring on all that you’ve got
Come hell, come high water, never stop
Unless you are 40 to 1
your lives will soon be undone

UNDONE!
Baptised in fire
40 to 1
Spirit of Spartans
Death and glory
Soldiers of poland
Second to none
Wrath of the Wehrmacht brought to a halt
Always remember, a fallen soldier
Always remember, fathers and sons at war
Always remember, a fallen soldier
Always remember, fathers and sons at war
Always remember, a fallen soldier
Always remember, buried in history

No army may enter that land
That is protected by polish hand
Unless you are 40 to 1
Your force will soon be undone

UNDONE!
Baptised in fire
40 to 1
Spirit of Spartans
Death and glory
Soldiers of Poland
Second to none
Wrath of the Wehrmacht brought to a halt

No, no, no!

Tłumaczenie:

Ochrzczeni w ogniu,
40:1…

Tak spokojnie przed burzą… czekając na rozkazy.
Niewielu wybranych zostało, by zmierzyć się
z niezliczonym wrogiem.
Rozkazy z dowództwa:
„Walczcie, brońcie ziemi swej!”
Wczesnym wrześniem rozpoczęła się
wojna, jakiej nie widział świat.

Żadna armia nie wejdzie w ten kraj
Broniony przez polską rękę
Jeśli nie jest was 40 na 1
Wasze siły zostaną zniszczone!

Zniszczone!

Ochrzczeni w ogniu,
40:1
Duchem Spartanie
Śmierć, i chwała.
Polscy żołnierze
męstwa to wzór
Gniew Wehrmachtu zatrzyma się tu.

8 września zaczęła się
Agresja Rzeszy
Nawała z moździerzy i dział…
„Wytrwać! Utrzymać bunkry!”
Kapitan przysięgną: zwycięży
Lub tutaj zginie!
Dźwięk ostrzału artyleryjskiego
tak zawzięty grom z dział.

Więc chodźcie – pokażcie na co was stać
Zgotujemy wam piekło które się nigdy nie skończy!
Jeśli nie jest was 40 na 1
Wasze życia się tutaj skończą!
Skończą!

Ochrzczeni w ogniu,
40 do 1
Duchem Spartanie
Śmierć, i chwała.
Polscy żołnierze
męstwa to wzór
Gniew Wehrmachtu zatrzyma się tu.

Zawsze pamiętaj, poległych żołnierzy.
Zawsze pamiętaj, poległych ojców i synów.
Zawsze pamiętaj, poległych żołnierzy.
Zawsze pamiętaj, poległych ojców i synów.
Zawsze pamiętaj, poległych żołnierzy.
Zawsze pamiętaj, o zapomnianych w historii.

Żadna armia nie wejdzie do tego kraju
Bronionego przez polską rękę
Jeśli nie jest was 40 na 1
Wasze siły zostaną zniszczone!
Zniszczone!

Ochrzczeni w ogniu,
40:1
Duchem Spartanie
Śmierć, i chwała.
Polscy żołnierze
męstwa to wzór
Gniew Wehrmachtu zatrzyma się tu.

Szwedzka grupa muzyczna Sabaton śpiewa o bitwie pod Wizną.  Zobacz więcej informacji: obrona Wizny.

O bitwie pod Wizną śpiewa też polski zespół Forteca – Obrońcy spod Wizny

Dodaj komentarz