Sabaton – Uprising

[Powrót do utworów patriotycznych]

Utwory patriotyczne

Sabaton – Uprising

Warsaw Rise!

Do you remember when, when the nazis forced their rule on Poland
1939 and the allies turned away
From the underground rose a hope of freedom as a whisper
City in despair, but they never lost their faith

Women, men and children fight they were dying side by side
And the blood they shed upon the streets was a sacrifice willingly paid

Warsaw, city at war
Voices from underground, whispers of freedom
1944, help that never came,
Calling Warsaw, city at war
Voices from underground, whispers of freedom
Rise up and hear the call, history calling to you
Warszawo walcz!

Spirit, soul and heart in accordance with the old traditions
1944, still the allies turn away
Fighting street to street in a time of hope and desperation
Did it on their own and they never lost their faith

Women, men and children fight, they were dying side by side
And the blood they shed upon the streets was a sacrifice willingly paid

Warsaw, city at war
Voices from underground, whispers of freedom
1944, help that never came
Calling Warsaw, city at war
Voices from underground, whispers of freedom
Rise up and hear the call, history calling to you
Warszawo walcz!

All the streetlights in the city broken many years ago
Break the curfew, hide in sewers Warsaw it’s time to rise now
All the streetlights in the city broken many years ago
Break the curfew, hide in sewers Warsaw it’s time to rise now

Warsaw, city at war
Voices from underground, whispers of freedom
1944, help that never came,
Calling Warsaw, city at war
Voices from underground, whispers of freedom
Rise up and hear the call, history calling to you
Warszawo walcz!

Tłumaczenie:

Warszawo, powstań!

Czy pamiętasz czasy nazistowskich rządów w Polsce
Rok 1939-ty, sojusznicy zawiedli.
Z podziemia wznosiła się szeptem nadzieja na wolność.
Miasto pogrążone w rozpaczy, lecz oni nigdy nie stracili wiary.

Kobiety, mężczyźni i dzieci walczyli i ginęli razem
A ich krew przelana na ulicach była dobrowolnie złożoną ofiarą.

Warszawa, miasto walczące
Głosy z podziemia, szepty wolności
Rok 1944, pomoc, która nigdy nie nadeszła.
Wzywamy: Warszawo, miasto walczące
Głosy z podziemia, szepty wolności
Powstań i usłysz wołanie
Oto historia Cię wzywa:
Warszawo, walcz!

Duch, dusza i serce w zgodzie z dawnymi tradycjami
Rok 1944, sojusznicy zawiedli ponownie.
Walcząc o każdą ulicę w chwilach nadziei i rozpaczy
Dokonali tego sami i nigdy nie stracili wiary

Kobiety, mężczyźni i dzieci walczyli i ginęli razem
A ich krew przelana na ulicach była dobrowolnie złożoną ofiarą.

Warszawa, miasto walczące
Głosy z podziemia, szepty wolności
Rok 1944, pomoc, która nigdy nie nadeszła.
Wzywamy: Warszawo, miasto walczące
Głosy z podziemia, szepty wolności
Powstań i usłysz wołanie
Oto historia Cię wzywa
Warszawo, walcz!

Wszystkie latarnie w mieście zniszczone wiele lat temu
Przerywając godzinę policyjną, ukryta w kanałach Warszawo, nadszedł czas, aby powstać!

Wszystkie latarnie w mieście zniszczone wiele lat temu
Przerywając godzinę policyjną, ukryta w kanałach Warszawo, nadszedł czas, aby powstać!

Warszawa, miasto walczące
Głosy z podziemia, szepty wolności
Rok 1944, pomoc, która nigdy nie nadeszła.
Wzywamy: Warszawo, miasto walczące
Głosy z podziemia, szepty wolności,
Powstań i usłysz wołanie
Oto historia Cię wzywa
Warszawo, walcz!

Zobacz więcej na temat: Powstanie Warszawskie.

Rolę Antoniego Chruściela gra w teledysku gen. Waldemar Skrzypczak.

 

Dodaj komentarz