966 r.: Chrzest Polski

[ Powrót do historii Polski ] Zakłada się, że Mieszko I przyjął chrzest 14 kwietnia 966 na terenie swojego państwa w Poznaniu, Ostrowie Lednickim lub w Gnieźnie. Osobiste przyjęcie chrztu przez Mieszka I oraz jego ślub z czeską księżniczką Dobrawą w 965 roku uznawane jest za początek polskiej państwowości. Sam proces chrystianizacji trwał do XIII wieku. Przyjmując chrzest Mieszko I […]

Read more

966 r.: Chrzest Polski

[ Powrót do historii Polski ] Początki monarchii Piastów sięgają pierwszej połowy X wieku. Władztwo piastowskie rodziło się w stosunkowo krótkim okresie czasu, za życia ojca Mieszka I, Siemomysła. Niektórzy badacze przypuszczają, że tworzenia władztwa rozpoczęło się od grodu w Gieczu, który powstał po połowie IX wieku i był kilkukrotnie rozbudowywany: około 925, 940 i 986 roku. Najstarsze źródła pisane […]

Read more

Wyspa władców (2012)

Film „Wyspa Władców” z 2012 roku powstał z inicjatywy profesora Andrzeja Wyrwy, dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Tytułowa „Wyspa władców” to Ostrów Lednicki, wyspa na jeziorze Lednickim, położonym pomiędzy Gnieznem a Poznaniem. Ostrów Lednicki był jedną z siedzib Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Możliwe także, że to właśnie tam odbył się chrzest Polski. Wyspa jest Pomnikiem Historii Narodu Polskiego. […]

Read more