2. Pieśń Konfederatów Barskich (Contra Mundum)

[Powrót do tekstów z płyty Cześć i chwała bohaterom] 2. Pieśń Konfederatów Barskich (Contra Mundum) [3:58] (muz. Norbert „Smoła” Smoliński – wykonanie Contra Mundum) – Juliusz Słowacki (1843 rok) Nigdy z królami nie będziem w aliansach, Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi, Bo u Chrystusa my na ordynansach, Słudzy Maryi! Więc choć się spęka świat i zadrży słońce, Chociaż się […]

Read more

Pieśń Konfederatów barskich

[Powrót do polskich pieśni patriotycznych] „Pieśń Konfederatów barskich” pochodzi z dramatu Juliusza Słowackiego „Ksiądz Marek”. Melodia powstała w latach siedemdziesiątych XX w. na potrzeby inscenizacji dramatu. Pieśń jednak była śpiewana na pewno przed 1920 rokiem. Tytułowy bohater dramatu to postać autentyczna. Ksiądz Marek, czyli tak naprawdę karmelita Marek Jandołowicz, był kaznodzieją konfederacji. Jego intensywna działalność propagandowa przysporzyła mu popularności, a […]

Read more

1768 – 1772 r.: Konfederacja barska

[ Powrót do historii Polski ] Uważany przez niektórych za pierwsze polskie powstanie narodowe, zbrojny związek szlachty polskiej utworzony w Barze na Podolu 29 lutego 1768 roku, z zaprzysiężeniem aktu założycielskiego w obronie wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej. Był skierowany przeciwko kurateli Imperium Rosyjskiego, królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i popierającym go wojskom rosyjskim. Celem konfederacji było zniesienie ustaw narzuconych przez […]

Read more

1768 – 1772 r.: Konfederacja barska

[ Powrót do historii Polski ] Konfederacja barska uważana jest przez niektórych za pierwsze polskie powstanie narodowe. Był to zbrojny związek szlachty polskiej utworzony w Barze na Podolu 29 lutego 1768 roku, z zaprzysiężeniem aktu założycielskiego w obronie wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej. Był skierowany przeciwko kurateli Imperium Rosyjskiego, królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i popierającym go wojskom rosyjskim. Jeszcze za […]

Read more