Historia Polski w pigułce – same daty (w skrócie)

[ Za dużo dat? Zobacz historię Polski w pigułce! ]

[ Za mało informacji? Zobacz całą historię Polski w skrócie! ]

Historia Polski

Poniżej historia Polski w skrócie – same daty

966 – Chrzest Polski

972 – Bitwa pod Cedynią

997 – Śmierć świętego Wojciecha

1000 – Zjazd w Gnieźnie

1018 – Wyprawa kijowska

1025 – Koronacja Bolesława Chrobrego

1025 – Koronacja Mieszka II

1034 – Objęcie władzy przez Kazimierza Odnowiciela

1109 – Bitwa na Psim Polu

1138 – Podział Polski na dzielnice

1226 – Sprowadzenie Krzyżaków do Polski

1241 – Najazd Tatarówbitwa pod Legnicą

1285 – Synod w Łęczycy

1295 – Koronacja Przemysła II

1320 – Koronacja Władysława Łokietka

1327 – Początek wojny z Zakonem Krzyżackim

1331 – Bitwa pod Płowcami

1335 – Zjazd w Wyszehradzie

1343 – Zawarcie pokoju w Kaliszu

1385 – Unia polsko-litewska

1410 – Bitwa pod Grunwaldem

1411 – Pokój w Toruniu

1413 – Unia w Horodle

1431 – 1435 – Wojna z Krzyżakami

1432 – Zjazd w Sieradzu

1433 – Przywilej jedlneńsko – krakowski

1444 – Bitwa pod Warną

1454 – 1466 – Wojna trzynastoletnia

1462 – Bitwa pod Świecinem

1466 – II pokój w Toruniu

1496 – Statuty piotrkowskie

1505 – Uchwalenie konstytucji Nihil novi

1519 – 1521 – Ostatnia wojna z Krzyżakami

1525 – Hołd Pruski

1569 – Unia lubelska z Litwą

1570 – Unia sandomierska

1573 – Konfederacja warszawskapierwsza wolna elekcja

1596 – Unia brzeska

1600 – Początek wojny ze Szwedami

1605 – Bitwa pod Kircholmem

1606 – 1609 – Rokosz Zebrzydowskiego

1610 – Bitwa pod Kłuszynem

1618 – 1648 – Wojna trzydziestoletnia

1622 – Rozejm ze Szwedami w Mitawie

1627 – Bitwa morska pod Oliwą

1629 – Pokój w Altmarku

1609 – 1618 – Wojna polsko-rosyjska

1620 – 1699 – Wojny polsko-tureckie

1620 – Klęska pod Cecorą

1621 – Bitwa pod Chocimiem

1648 – 1657 – Powstanie Chmielnickiego

1655 – 1660 – Potop szwedzki

1655 – Oblężenie Jasnej Góry

1656 – Śluby lwowskie

1658 – Wygnanie braci polskich (arian)

1660 – Pokój w Oliwie

1669 – Pierwsze użycie liberum veto

1672 – Najazd turecki na Polskę, zdobycie przez Turków Kamieńca Podolskiego

1673 – Zwycięstwo pod Chocimiem

1683 – Odsiecz wiedeńska

1699 – Pokój w Karłowicach

1717 – Sejm niemy

1733 – 1735 – Wojna o sukcesję polską

1768 – 1772 – Konfederacja barska

1772 – I rozbiór Polski

1788 – 1792 – Sejm Czteroletni (Wielki)

1791 – Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

1792 – Konfederacja targowicka

1793 – II rozbiór Polski

1794 – Powstanie kościuszkowskiebitwa pod Racławicami

1795 – III rozbiór Polski

1797 – Powstanie Legionów Polskich we Włoszech

1806 – Powstanie wielkopolskie

1807 – Utworzenie Księstwa Warszawskiego

1809 – Wojna z Austrią

1816 – Utworzenie Królestwa Polskiego

1817 – Powstanie Towarzystwa Filomatów

1820 – Powstanie Zgromadzenia Filaretów

1830 – Wybuch powstania listopadowego 29/30 listopada

1831 – Bitwa o Olszynkę Grochowską

1846 – Wybuch powstania krakowskiego

1863 – Wybuch powstania styczniowego 22 stycznia

1901 – Strajk Dzieci Wrzesińskich

1914 – 1918 – I wojna światowa

1914 – Utworzenie I Kompanii Kadrowej

1914 – Utworzenie Polskiej Organizacji Wojskowej przez Józefa Piłsudskiego

1914 – Utworzenie Komitetu Narodowego Polski

1917 – Powstanie Tymczasowej Rady Stanu

1917 – Utworzenie Armii Polskiej we Francji

1917 – Kryzys przysięgowy w Legionach Polskich

1917 – Rozpoczęcie rządów przez Radę Regencyjną

1918 – Odzyskanie niepodległości (za datę przyjęto 11 listopada)

1918 – Nadanie Polkom praw wyborczych

1918–1919 – Powstanie Wielkopolskie

1919 – Uchwalenie Małej Konstytucji

1919–1921 – Powstania Śląskie

1919 – 1921 – Wojna polsko-bolszewicka

1920 – Zaślubiny Polski z morzem

1920 – Bitwa warszawska (cud nad Wisłą) 12-25 sierpnia

1920 – Bunt Żeligowskiego

1921 – Traktat ryski, ustanowienie granic Polski

1921 – Konstytucja marcowa

1926 – Przewrót majowy marszałka Józefa Piłsudskiego

1938 – Zajęcie Zaolzia przez Polskę

1939 – Zerwanie przez Niemcy paktu o nieagresji z Polską

1939 – Wybuch II wojny światowejatak Niemiec na Polskę 1 września

1939 – Obrona Wizny

1939 – Bitwa nad Bzurą

1939 – Atak Związku Sowieckiego na Polskę 17 września

1939 – 1945 – Powstanie i działalność Polskiego Państwa Podziemnego

1940 – Mord katyński

1941 – Podpisanie układu Sikorski – Majski

1942 – Utworzenie Armii Krajowej

1943 – Akcja pod Arsenałem

1943 – Powstanie w getcie warszawskim

1943 – Katastrofa w Gibraltarze

1944 – Bitwa o Monte Cassino (17 stycznia – 19 maja)

1944 – Wybuch Powstania Warszawskiego 1 sierpnia

1944 – Utworzenie Narodowego Zjednoczenia Wojskowego

1945 – Konferencja w Jałcie

1945 – Obława augustowska

1945 – Konferencja w Poczdamie

1945 – Rozpoczęcie rządów komunistów w Polsce

1946 – Referendum ludowe

1947 – 1956 – Polska w okresie stalinizmu

1956 – Poznański czerwiec ’56

1960 – Wydarzenia zielonogóskie

1968 – Marzec ’68

1970 – Wypadki grudniowe

1976 – Wydarzenia radomskie

1976 – Powstanie Komitetu Obrony Robotników (KOR)

1978 – Wybór Karola Wojtyły na Papieża

1979 – Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski

1980 – Sierpień ’80

1980 – Podpisanie porozumień sierpniowych

1980 – Powstanie NSZZ „Solidarność”

1981 – Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce

1984 – Zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki

1989 – Obrady Okrągłego Stołu

1989 – Koniec komunizmu w Polsce

1989 – Początek III RP

1999 – Wstąpienie Polski do NATO 12 marca

2004 – Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja

2010 – Katastrofa smoleńska 10 kwietnia

Historia Polski

Historia Polski pełna nieszczęść i klęsk?

„Polska historia jest taka, że najpierw powstrzymaliśmy ekspansję Niemiec na wschód, potem ekspansję islamu na zachód, a potem obroniliśmy Europę przed rewolucją bolszewicką i doprowadziliśmy do upadku imperium sowieckiego. I jeszcze po drodze stworzyliśmy pierwsze w Europie państwo demokratyczne, wieloreligijne i oparte na tolerancji”.

Lech Kaczyński

Dodaj komentarz