Żołnierze Wyklęci – Narodowe Siły Zbrojne

[ Strona informacyjna: Żołnierze Wyklęci ] [ AK ] [ Antysemici? ] [ Bandyci? ] [ Bataliony Chłopskie ] [ Biogramy ] [ Faszyści? ] [ Filmy ] [ Gry ] [ Graffiti ] [ Kalendarium ] [ Komiksy ] [ Książki ] [ Muzyka ] [ NSZ ] [Operacja Lawina] [ Oprawcy ] [ Sukcesy ] [ Wyklęci a Sowieci ] […]

Read more

5. Tadeusz Sikora – Żołnierzom NSZ

[Powrót do tekstów z płyty Twardzi jak stal] 5. Tadeusz Sikora – Żołnierzom NSZ Nie łatwo jest napisać taki wiersz, lecz piszę go dla prawdy a nie chwały. W tym wierszu jest ofiarą nasza cześć, a oskarżonym naród prawie cały. Nasz naród, który jak „Pawłowa pies”, tu wszystkie winy zwala na sowietów, a wciąż mu nie chcę wejść do pustych […]

Read more

Leszek Żebrowski – „Brygada Świętokrzyska NSZ w fotografiach i dokumentach” (2014)

Brygada Świętokrzyska NSZ działająca na Kielecczyźnie toczyła walki z niemieckimi siłami okupacyjnymi oraz z grupami komunistycznymi, które uważała za okupantów i forpocztę NKWD na ziemiach polskich. W styczniu 1945 roku, gdy ruszył front wschodni, Brygada rozpoczęła marsz na zachód, wykorzystując chaos na zapleczu frontu. Od kilkudziesięciu lat trwają kontrowersje dotyczące walki oraz jej przemarszu na zachód. Z okazji 70. rocznicy […]

Read more

Antoni Szacki – „Byłem dowódcą Brygady Świętokrzyskiej NSZ” (2014)

Wspomnienia dowódcy oddziału NSZ, oskarżanego o kolaborację z Niemcami, zdradę i zbrodnie. Szacki od sierpnia 1944 roku był dowódcą Brygady Świętokrzyskiej NSZ, która w styczniu 1945 roku wycofała się przed nadciągającą Armia Czerwoną z Kielecczyzny przez Śląsk do Czech, następnie wyzwoliła hitlerowski obóz koncentracyjny dla kobiet w Holisovie, aż w końcu połączyła się z amerykańską 3. Armią generała Pattona. W […]

Read more

Żołnierze Wyklęci – filmy

[ Strona informacyjna: Żołnierze Wyklęci ] [ AK ] [ Antysemici? ] [ Bandyci? ] [ Bataliony Chłopskie ] [ Biogramy ] [ Faszyści? ] [ Filmy ] [ Gry ] [ Graffiti ] [ Kalendarium ] [ Komiksy ] [ Książki ] [ Muzyka ] [ NSZ ] [ Operacja Lawina ] [ Oprawcy ] [ Sukcesy ] [ Wyklęci a Sowieci ] […]

Read more

Jerzy Jaxa-Maderski – „Na dwa fronty. Brygada Świętokrzyska NSZ przeciwko Niemcom, Sowietom i komunistom.” (2013)

Wznowienie popularnej książki Jerzego Jaxy-Maderskiego, której pierwsze wydanie ukazało się na początku lat 90. W książce autor starał się zaprezentować dzieje Brygady Świętokrzyskiej NSZ gromadząc relacje i wspomnienia żyjących jeszcze wówczas jej żołnierzy. We wstępie autor nakreślił koleje losów Brygady Świętokrzyskiej. Kolejne rozdziały zawierają sylwetki dowódców zarówno we wspomnieniach, jak i krótkich rysach historycznych i opisy działań poszczególnych oddziałów, osławiony […]

Read more

Twardzi jak stal (2008)

Projekt „Twardzi jak stal” to muzyczny hołd oddany Narodowym Siłom Zbrojnym – legendarnej armii Polski Podziemnej fascynującej również w dzisiejszych czasach. W bohaterskiej historii NSZ jest bowiem wszystko to, co najpiękniejsze w legendzie Pokolenia Kolumbów. Młodość i entuzjazm tysięcy chłopców i dziewcząt, takich samych jak ja i Ty. Pragnienie wolności, które wypełniało ich serca. Niewyobrażalna siła ich sprzeciwu wobec dwóch […]

Read more

Brygada Świętokrzyska NSZ (2007)

Film dokumentalny poświęcony Brygadzie Świętokrzyskiej NSZ, zrealizowany w 2007 roku przez DAW Production. Autorem scenariusza i reżyserem filmu jest Dariusz Walusiak. W styczniu 1945 roku Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych rozpoczęła marsz ku wolności. Wyruszyli z okolic Miechowa, kiedy armia czerwona ruszyła do zimowej ofensywy. Podejmując decyzje o wymarszu dowództwo NSZ zamierzało uratować swych podkomendnych, którym za walkę z komunistycznymi […]

Read more

Kadry NSZ (2006)

Zrealizowany w 2006 roku przez Jerzego Zalewskiego film „Kadry NSZ” opowiada o motywach powstania i dziejach NSZ, a także poglądach, koncepcji walki i kształtu wolnej Polski. W filmie występują żołnierze-kombatanci NSZ, a także historycy Jan Żaryn, Marek Jan Chodakiewicz, Piotr Gontarczyk, Paweł Wieczorkiewicz i Leszek Żebrowski.

Read more
1 2 3