Żołnierze Wyklęci – Narodowe Siły Zbrojne

[ Strona informacyjna: Żołnierze Wyklęci ]

Żolnierze Wyklęci
[ AK ] [ Antysemici? ] [ Bandyci? ] [ Bataliony Chłopskie ] [ Biogramy ] [ Faszyści? ] [ Filmy ] [ Gry ]
[ Graffiti ] [ Kalendarium ] [ Komiksy ] [ Książki ] [ Muzyka ] [ NSZ ] [Operacja Lawina] [ Oprawcy ]
[ Sukcesy ] [ Wyklęci a Sowieci ] [ WiN ] [ Wykłady ]
[ Zapomniani bohaterowie ] [ Zdrajcy? ] [ Złodzieje? ]

Narodowe Siły Zbrojne powstały formalnie 20 września 1942 roku, gdy pierwszy komendant NSZ płk. Ignacy Oziewicz ps. „Czesław” wydał rozkaz nr 1/42, w którym zawiadamiał o objęciu tej funkcji. Jednak proces formowania się NSZ rozpoczął się w lipcu 1942 roku kiedy nastąpił rozłam w Narodowej Organizacji Wojskowej i Stronnictwie Narodowym na tle scalenia NOW z Armią Krajową. NSZ zostały utworzone w wyniku połączenia „Związku Jaszczurczego” i części NOW, która nie podporządkowała się umowie scaleniowej z AK. Ponadto w skład NSZ weszło także szereg mniejszych organizacji o charakterze narodowym. Do NSZ przeszła również część lokalnych struktur AK. Z AK pochodziła też część wyższej kadry oficerskiej NSZ.

NSZ występowały zarówno przeciwko hitlerowskim Niemcom, jak też ZSRS, który po klęsce wojsk niemieckich pod Stalingradem został uznany za wroga nr 1. Sowieci widząc w silnym antykomunizmie NSZ dużą przeszkodę, z całą zaciętością zwalczali właśnie tę formację przypisując jej bandytyzm i antysemityzm. Po zakończeniu II wojny światowej znaczna część żołnierzy NSZ pozostała w konspiracji walcząc z nowym sowieckim okupantem i stając się Żołnierzami Wyklętymi.

Zobacz więcej: NSZ

Dodaj komentarz