Afera moskiewskiej pożyczki (1990)

[Powrót do afer III RP] Afera moskiewskiej pożyczki. Tzw. moskiewska pożyczka to nazwa transakcji finansowej 1,2 mln dolarów przekazanej przez KPZS na rzecz PZPR w styczniu 1990 roku. Pieniądze zostały przekazane na potrzeby nowej partii komunistycznej w Polsce – SdRP. Operację tę koordynowali ze strony PZPR Mieczysław Rakowski oraz Leszek Miller. Podjęcie moskiewskiej pożyczki przez komunistów było w świetle prawa […]

Read more