Repatrianci

Repatriacja – termin pochodzi od łacińskiego słowa repatriatio, czyli powrót do ojczyzny. Repatriacja to powrót do kraju ojczystego osób, które wskutek różnych przyczyn znalazły się poza jego granicami. Repatriantami mogą być np. jeńcy wojenni, osoby internowane lub przymusowo przesiedlone. W czasach PRL-u oficjalna propaganda nazywała „repatriantami” Polaków z Kresów Wschodnich, których po II wojnie światowej przymusowo wysiedlano z terenów Polski […]

Read more