Franciszek Bohomolec

Franciszek Bohomolec urodził się dnia 29 stycznia 1720 r. na Witebszczyźnie, a jego dokładne miejsce urodzenia niestety nie jest znane. Osobowość tego zasłużonego pedagoga ukształtowana została przez czasy saskie i w zasadzie z pośród jego licznego rodzeństwa tylko on i jego brat, Jan, zdołali się otrząsnąć z nalotu sarmackiego konserwatyzmu, wychodząc na spotkanie nowym prądom oświeceniowym, a nawet więcej, stając […]

Read more