Biały wywiad

Biały wywiad (open source intelligence – OSINT), wywiad źródeł jawnych – forma pracy wywiadowczej, polegająca na gromadzeniu informacji pochodzących z ogólnie dostępnych źródeł. Wykorzystywana jest zarówno w wywiadzie państwowym, jak i gospodarczym.

Do „białych” źródeł należą między innymi:

* życie publiczne
* wypowiedzi przedstawicieli państwa
* Internet w tym portale społecznościowe, YouTube i inne środki nowej komunikacji otwartej
* sondy społeczne
* prasa (szczególnie lokalna oraz specjalistyczna) i inne środki masowego przekazu
* dokumentacja, jaką przedsiębiorstwa muszą udostępnić według wymogów prawa
* ogólnie dostępne rejestry
* sądowe ogłoszenia upadłości i postanowienia o postępowaniu układowym
* wydawnictwa marketingowe: biuletyny, informatory, reklamy

Wikipedia

Przygotowując materiały na stronę Blisko Polski nie mamy dostępu do informacji niejawnych: tajnych, poufnych czy chociaż zastrzeżonych. Mamy jednak do dyspozycji kilometry tekstów: artykułów, wywiadów, komentarzy, wypowiedzi, wreszcie książek. Do tego filmy, nagrania audio i internet.

A zatem wszystkie informacje znalezione na Blisko Polski są powszechnie dostępnymi gdzie indziej. Nazwiska, fakty, dane nie zostały wykopane spod ziemi ani zdobyte metodami operacyjnymi. Takich możliwości nie mamy. Pozostaje praca odtwórcza, która – wbrew pozorom – daje zaskakująco ciekawe rezultaty. Wiedzą o tym wszystkie służby świata, od dawna wykorzystując „biały wywiad” właśnie, jako legalne i wartościowe źródło informacji.

Zachęcamy do współpracy wszystkich chętnych białych wywiadowców. Ułóżmy razem biało-czerwone puzzle dla samych siebie oraz przyszłych pokoleń. Kontakt na e-mail: redakcja@bliskopolski.pl.

Dodaj komentarz