Ja

Intrygującą manierą (wynikającą może z… „szacunku do samego siebie”?) jest pisanie słów „ja”, „my”, „nas” wielką literą. Na wzór formy grzecznościowej typu „piszę do Ciebie” wyczytać można w sieci zdania typu „napisali o Nas” lub – o zgrozo! – „pozwól, że Ja zrobię inaczej”.

Nie ma to nic wspólnego ani z zasadami pisowni ani z żadnymi innymi. Nie ma tu przecież bezpośredniego zwracania się do kogoś. Idąc tym tropem, można by wielką literą pisać wszystkie rzeczowniki (tak jak w języku niemieckim), ale chyba nie o to chodzi?

Otóż w języku polskim wyrazy „ja”, „ty”, „my”, „wy”, „on”, „ona” czy „oni” (jak również inne, np. „mój” „nasze”, „ich”…) piszemy małą literą:

– Widziano wczoraj.

– Powiedział im o tej sprawie.

– To ja przekazałem informację o naszej inicjatywie.

Dopiero przy bezpośrednim zwrocie – w tzw. formie grzecznościowej, bezpośrednim zwrocie do kogoś – używamy wielkiej litery, np.:

– Proszę Was o przestrzeganie regulaminu.

Zobacz inne popularne błędy.

Dodaj komentarz