Województwo kujawsko-pomorskie

[ Co warto zobaczyć w Polsce? ]

Polskie województwa

[ dolnośląskie ] [ kujawsko-pomorskie ] [ lubelskie ] [ lubuskie ] [ łódzkie ] [ małopolskie ] [ mazowieckie ]
[ opolskie ] [ podkarpackie ] [ podlaskie ] [ pomorskie ] [ śląskie ] [ świętokrzyskie ]
[ warmińsko-mazurskie ] [ wielkopolskie ] [ zachodniopomorskie ]

Województwo kujawsko-pomorskie położone jest w północno-centralnej części Polski. Patronem województwa jest św. Jan Paweł II. Trzon województwa stanowią historyczne Kujawy, a ponadto ziemia chełmińska będąca częścią Pomorza Nadwiślańskiego, ziemia dobrzyńska oraz fragmenty Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego. W X–XII wieku większość ziem obecnego województwa kujawsko-pomorskiego należała do państwa pierwszych Piastów.

W 1228 roku książę Konrad Mazowiecki sprowadził do regionu zakon krzyżacki, który wkrótce na skutek podbojów utworzył Państwo krzyżackie. Objęło ono północną część obecnego województwa, a na jego terytorium powstały warowne zamki i liczne miasta. Południowa część województwa pozostała we władaniu książąt piastowskich. W 1466 roku na mocy II traktatu toruńskiego kończącego wojnę trzynastoletnią, ziemia chełmińska oraz Pomorze Gdańskie powróciły w granice państwa polskiego. Kraina ta jako Prusy Królewskie zachowała jednak pewną autonomię oraz odróżniała się gospodarczo, religijnie i społecznie od reszty ziem polskich.

W XV–XVI wieku w obrębie regionu rozwinęły się miasta leżące na szlaku handlowym Wisły, którym odbywał się transport płodów rolnych i leśnych z głębi kraju do portu gdańskiego. Ważnym ośrodkiem handlowym stał się Toruń, natomiast Grudziądz był siedzibą parlamentu prowincjonalnego Prus Królewskich. Po I rozbiorze Polski część tego obszaru znalazła się we władaniu Królestwa Prus, prowincję przemianowano na Prusy Zachodnie.

W latach 1807–1815 cały region, z wyjątkiem jego północno-zachodnich kresów, znajdował się w Księstwie Warszawskim, utworzonym pod berłem Napoleona. W wyniku kongresu wiedeńskiego zachodnią i północną część regionu włączono do Prus, zaś część wschodnia stała się częścią Królestwa Kongresowego związanego z Rosją. Po I wojnie światowej całe terytorium dzisiejszego województwa znalazło się w granicach odrodzonego państwa polskiego.

Województwo kujawsko-pomorskie obfituje w naturalne zbiorniki wodne, które na terenie regionu stanowią 9% powierzchni wszystkich jezior w Polsce. Największym jeziorem na terenie województwa jest Gopło. Znajdują się tu też cztery złoża wód mineralnych, w tym jedno z najsłynniejszych w Polsce, w Ciechocinku. Największym miastem jest Bydgoszcz, a następnie Toruń. Są to dwa główne regionalne ośrodki przemysłu, biznesu, nauki, kultury, sztuki, działalności badawczo-rozwojowej, a także siedziba władz lokalnych.

Ziemia Chełmińska natomiast słynie z architektury gotyckiej, którą reprezentują pozostawione przez Krzyżaków liczne zamki obronne wzniesione z czerwonej cegły, obwarowania miejskie oraz budowle sakralne i ratusze. Najlepiej zachowanmi zamkami są te w Golubiu, Radzyniu Chełmińskim, Bierzgłowie i Papowie Biskupim. Natomiast przez Kujawy Zachodnie i Pałuki biegnie Szlak Piastowski. W tym rejonie można zobaczyć zabytki architektury romańskiej, a także cmentarzyska neolityczne, w tym megalityczne grobowce kujawskie oraz osadę obronną ludności kultury łużyckiej w Biskupinie uznaną za Pomnik historii.

[ Aleksandrów Kujawski ] [ Brodnica ] [ Brześć Kujawski ] [ Bydgoszcz ] [ Chełmno ] [ Chełmża ]
[ Ciechocinek ] [ Dobrzyń nad Wisłą ] [ Golub-Dobrzyń ] [ Górzno ] [ Grodno ] [ Grudziądz ]
[ Inowrocław ] [ Izbica Kujawska ] [ Janikowo ] [ Kcynia ] [ Koronowo ] [ Kruszwica ] [ Mogilno ]
[ Nakło nad Notecią ] [ Nieszawa ] [ Nowe ] [ Pakość ] [ Radzyń Chełmiński ] [ Rypin ] [ Solec Kujawski ]
[ Strzelno ] [ Szubin ] [ Świecie ] [ Toruń ] [ Tuchola ] [ Wenecja ] [ Więcbork ] [ Włocławek ] [ Żnin ]

[ zamek w Golubiu ] [ zamek krzyżacki w Toruniu ]