Aleksiun Natalia

Natalia Aleksiun (ur. 21 stycznia 1971 we Wrocławiu) – polska historyk pochodzenia żydowskiego. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 2001 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych. Specjalizuje się w historii najnowszej Polski, dziejach Żydów polskich w XIX i XX wieku oraz stosunkach polsko-żydowskich.

Read more

Albin Bernard Janusz

Bernard Janusz Albin (ur. 1936 w Kraśniku, woj. lubelskie) – historyk, politolog, działacz polityczny. Absolwent historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1993 roku z rąk prezydenta Lecha Wałęsy otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1999-2005 był dziekanem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Read more

Albertrandi Jan Chrzciciel

Jan Chrzciciel Albertrandi (ur. 7 grudnia 1731 w Warszawie, zm. 10 sierpnia 1808 tamże) – polski biskup rzymskokatolicki, historyk, tłumacz, poeta, publicysta i bibliotekarz.

Read more

Alabrudzińska Elżbieta

Elżbieta Alabrudzińska (ur. 1966) – polska historyk, doktor habilitowana nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Read more

Adolphowa Krystyna

Krystyna Adolphowa (zm. 30 marca 1987) – polska historyk, badaczka dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Absolwentka Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Za ukrywanie i uratowanie życia w czasie okupacji niemieckiej dwom uczennicom – Żydówkom 14 maja 1984 została odznaczona Medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

Read more

Adamski Jerzy Ferdynand

Jerzy Ferdynand Adamski (ur. 29 maja 1957 w Niebocku) – polski historyk, publicysta, krajoznawca, działacz społeczny. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2011) oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005).

Read more

Adamczyk Mieczysław

Mieczysław Adamczyk (ur. 5 sierpnia 1938 w Siesławicach) – polski historyk. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Na Uniwersytecie Warszawskim doktoryzował się (1974) i uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego (1988). u. Autor publikacji w m.in. „Kwartalniku Historii Prasy”, „Zeszytach Prasoznawczych”, „Roczniku Biblioteki Narodowej”, „Kulturze i Społeczeństwie”, „Przeglądzie Humanistycznym” i „Roczniku Muzeum Narodowego w Kielcach”. Został odznaczony m.in. Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Read more

Adamczyk Arkadiusz

Arkadiusz Adamczyk (ur. 1969) polski historyk i politolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; muzyk rockowy i folkowy. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. W wyborach prezydenckich w Polsce w 2015 roku był członkiem komitetu honorowego kandydata Andrzeja Dudy. Specjalizuje się w historii najnowszej.

Read more

Achremczyk Stanisław

Stanisław Achremczyk (ur. 10 stycznia 1951 w Masztalerzach koło Grodna) – polski historyk. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1974). W 1979 roku uzyskał doktorat, w 1991 habilitował się. Następnie jako profesor związał się z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. Badania naukowe Stanisława Achremczyka obejmują dzieje nowożytne Polski i regionu Warmii i Mazur, życie sejmikowe Prus Królewskich, samorząd ziem pruskich, życie polityczne Prus Królewskich i […]

Read more
1 30 31 32 33 34