1496 r.: Statuty piotrkowskie

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Zespół przepisów prawnych wprowadzony 1 czerwca 1496, za cenę udziału szlachty w wyprawie na Mołdawię. Statuty piotrkowskie polepszały położenie prawne szlachty w Polsce, nadając jej rozliczne przywileje. Zabraniały m.in. mieszczanom obejmowania urzędów i nadawania dóbr, zezwalały szlachcie na wywożenie i sprowadzanie towarów bez cła, zabraniały chłopom opuszczać wsi. Doraźnym celem politycznym nadania statutów piotrkowskich było zjednanie sobie szlachty przez króla Jana Olbrachta.

Dodaj komentarz