1618 – 1648 r.: Wojna trzydziestoletnia

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Konflikt trwający od 23 maja 1618 do 24 października 1648 pomiędzy protestanckimi państwami Świętego Cesarstwa Rzymskiego (I Rzeszy) wspieranymi przez inne państwa europejskie (takie jak Szwecja, Dania, Republika Zjednoczonych Prowincji, Francja) a katolicką dynastią Habsburgów.

Miała ona charakter wojny religijnej, ale głównym jej powodem była rywalizacja państw o hegemonię w Europie. Udział w niej pośrednio lub bezpośrednio wzięły niemal wszystkie państwa europejskie. Rzeczpospolita Obojga Narodów oficjalnie nie udzieliła poparcia katolikom ale zaciężne oddziały lisowczyków zostały wysłane przez króla na Węgry w celu odciągnięcia wojsk protestanckich od obleganego Wiednia w 1619. Wojna wywołała ogromne spustoszenie w Europie.

Dodaj komentarz