1335 r.: Zjazd w Wyszehradzie

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

W listopadzie 1335 roku odbył się pierwszy zjazd w Wyszehradzie, który miał na celu zakończenie sporu z Krzyżakami o przynależność państwową Pomorza Gdańskiego i Kujaw oraz sporu między królami Czech i Polski o polską koronę. Spotkanie odbyło się na zamku w Wyszehradzie pomiędzy królami Polski (Kazimierz Wielki), Czech (Jan Luksemburski) oraz Węgier (Karol Andegaweński).

Sąd arbitrażowy królów Czech i Węgier wydał wyrok, na mocy którego Zakon krzyżacki miał zatrzymać Pomorze i ziemię chełmińską, a zwrócić Polsce Kujawy i ziemię dobrzyńską. W sprawie korony polskiej Jan Luksemburski zażądał zapłaty za koronę, Kazimierz przystał na te warunki i stał się niekwestionowanym władcą Polski.

Zobacz więcej: Zjazd w Wyszehradzie.

Dodaj komentarz