1410 r.: Bitwa pod Grunwaldem

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Stoczona na polach pod Grunwaldem 15 lipca 1410 roku pomiędzy siłami Zakonu Krzyżackiego pod dowództwem wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena, a połączonymi siłami polskimi i litewskimi pod dowództwem króla Polski Władysława II Jagiełły.

Jedna z największych bitew średniowiecznej Europy. Zakończyła się zwycięstwem sił polskich i litewskich, wojska krzyżackie zostały rozgromione, jednak bitwa nie została wykorzystana do całkowitego zniszczenia Zakonu. W wyniku bitwy pod Grunwaldem, dynastia Jagiellońska została podniesiona do rangi jednej z najważniejszych dynastii w Europie.

Zobacz więcej: bitwa pod Grunwaldem.

Dodaj komentarz