1795 r.: III Rozbiór Polski

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Ostatni z rozbiorów Polski. Niecały rok po upadku insurekcji, 24 października 1795, monarchowie Rosji, Prus i Austrii uzgodnili wzajemnie traktat, zgodnie z którym przeprowadzili ostatni, pełny, III rozbiór Rzeczypospolitej. Polska utraciła w całości swoją państwowość.

Zobacz więcej: III Rozbiór Polski.

Dodaj komentarz