1945 r.: Rozpoczęcie rządów komunistów w Polsce

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

31 grudnia 1944 roku Stalin przekształcił Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego w Rząd Tymczasowy, chcąc zmarginalizować Rząd Polski na uchodźstwie. 21 czerwca 1945 roku, po konferencji w Moskwie z udziałem premiera rządu w Londynie Stanisława Mikołajczyka, Rząd Tymczasowy przekształcił się w Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej. Na mocy moskiewskich ustaleń, do TRJN weszło pięciu londyńskich ministrów, którzy objęli drugorzędne resorty z wicepremierem oraz Stanisław Mikołajczyk jako wicepremier i minister rolnictwa.  6 lipca 1945 dotychczasowi sojusznicy Rzeczypospolitej, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone wycofały uznanie dyplomatyczne Rządu RP na uchodźstwie, uznając powołanie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej.

Zobacz więcej: Rozpoczęcie rządów komunistów w Polsce.

Dodaj komentarz