1980 r.: Powstanie NSZZ Solidarność

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Solidarność” powstała na bazie licznych komitetów strajkowych (w tym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku), które z czasem przekształciły się w komisje założycielskie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. NSZZ „Solidarność” został zarejestrowany 10 listopada 1980 roku przez Sąd Wojewódzki w Warszawie. Powstał dla obrony praw pracowniczych. Do 1989 roku był to również jeden z głównych ośrodków opozycji przeciw rządowi Polski Ludowej.

Zobacz więcej: Powstanie NSZZ Solidarność.

Dodaj komentarz