A cóż z tą Dzieciną

[ Powrót do kolęd ]

Irena Santor – „A cóż z tą Dzieciną”

A cóż z tą Dzieciną

A cóż z tą Dzieciną będziem czynili,
braciszkowie mili, że się nam kwili?
Zaśpiewajmy Mu wesoło i obróćmy się z Nim w koło.
Hoc, hoc, hoc, hoc.

Podobno Dzieciątko, że głodne płacze,
dlatego tak z nami nierado skacze.
Więc ja Mu dam kukiełeczkę i masełka osełeczkę.
Pa, pa, pa, pa.

Czy bez Matuleńki płacze Dziecina?
Więc Ją do miłego zaprośmy Syna.
Mama, Mama do Dziecięcia, utul tego płacz Panięcia.
Ma, ma, ma, ma.

Czyż dlatego płacze mój złoty Duszka,
że nie ma Józefa w domu staruszka?
Więc Józefa zawołajmy i ciesząc Go zaśpiewajmy.
Ta, ta, ta, ta.

Nie tak, nie tak cieszcie małą Dziecinę,
ja Mu wnet laleczkę piękną uwinę.
La, la, la, la, moje Dziecię, la, la, la la, moje życie.
La, la la, la.

Albo pacholęciu w dudki zagrajmy
i na piszczałeczkach rozweselajmy.
Li, li, li, li, moje dudki, skacz robaczku mój malutki.
Li, li, li, li.

Jeszcze i kąpiółkę Mu nagotujmy,
na kąpiel serdecznych łez nie żałujmy.
O Dziecino! hul, hul, hul, hul, ja już płaczę, Ty się utul.
Hul, hul, hul, hul.

Już Ci nie chce płakać Dziecina dłużej,
ale już uśpione oczęta mruży.
Więc Go włóżmy w kolebeczkę, zaśpiewajmy Mu piosneczkę.
Lu, lu, lu, lu.

Ale drżysz od zimna mój Aniołeczku,
leżąc w tym kamiennym zimnym żłóbeczku.
Więc osiołek razem z wołem, chuchać będą na Cię społem,
Chu, chu, chu, chu.

Pókiż tego będzie, dość tego dzieci,
a czemuż nie idzie spać drugi, trzeci.
Dosyć osieł i wół beczy, budzą Dziecię nie do rzeczy.
Spać, spać, spać, spać. Amen.

Kolęda „A cóż z tą Dzieciną”, to polska kolęda dla dzieci. Tekst pochodzi ze zbioru „Pastorałki i kolędy z melodyjami, czyli piosnki wesołe ludu w czasie świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane”, wydanego w 1843 roku, pod redakcją Michała Mioduszewskiego. Autor kolędy jest nieznany, a według Michała Mioduszewskiego na jej melodię śpiewano również pastorałkę „Przy onej dolinie”.