Anieli w niebie śpiewają

[ Powrót do kolęd ]

Anieli w niebie śpiewają

Anieli w niebie śpiewają,
Bogu cześć, chwałę oddają;
wesele opowiadają,
wszemu światu znać dawają, Kolęda.

Narodził się nam Zbawiciel,
wszego świata Odkupiciel.
Izajasz prorokował,
że się z Panny narodzić miał. Kolęda.

Otóż się nam już narodził,
by świat z grzechów wyswobodził.
Anioł pasterzom objawił,
że się na świat Jezus zjawił. Kolęda.

W Betlejem, żydowskim mieście,
tam się do Niego pośpieszcie;
leży w żłobie łzy roniący,
Zbawiciel nasz wszechmogący. Kolęda.

Śpiewajmy Mu nowe pienie,
za to Jego narodzenie:
Cześć Bogu na wysokości,
pokój ludziom na niskości. Kolęda.

Tę kolędę sam Bóg z nieba
światu daje, którym trzeba.
Trzej królowie przyjechali,
po kolędzie dary dali. Kolęda.

Dziś kolędę i pasterze,
Panu dają a Pan bierze.
I Matuchna tego Pana,
jest kolędą Symeona, Kolęda.

Jezu! mój Królewiczu,
użycz nam tego słodyczu,
gospodarzom tego domu,
i domowi ich każdemu. Kolęda.

Błogosław ich wszystkich szczodrze,
niech się ma z łaski Twej dobrze,
z małżonką i dziateczkami,
niech nie doznaje nic złego. Kolęda.

Anieli w niebie śpiewają to staropolska kolęda pochodząca z przełomu XVI i XVII wieku. Autor tekstu nie jest znany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *