Anioł Pański otoczony światłością

[ Powrót do kolęd ]

Zespół Pieśni i Tańca Wiercany – „Anioł Pański otoczony światłością”

Anioł Pański otoczony światłością

Anioł Pański otoczony światłością dokoła,
Objawia się dziś pastuszkom i tak do nich woła:

Refren:
Wraz, wraz, Pasterze, grajcie wdzięcznie na lirze.
Do Betlejem śpieszcie, dzieciątko ucieszcie.

Narodził się wam Zbawiciel z dawna pożądany,
Który skruszy moc czartowską i piekła kajdany.

Refren:
Wraz, wraz, Pasterze, grajcie wdzięcznie na lirze…

Ten jest Synem Najwyższego, równy Ojcu w Bóstwie,
dziś dla waszego zbawienia rodzi się w ubóstwie.

Refren:
Wraz, wraz, Pasterze, grajcie wdzięcznie na lirze…

I dlatego was pastuszków, coście w nędznym stanie,
Wzywa najprzód przed innymi na swe powitanie.

Refren:
Wraz, wraz, Pasterze, grajcie wdzięcznie na lirze…

Idźcie śpieszno, a znajdziecie ten skarb znakomity;
leży w żłobie, w ubożuchne pieluszki powity.

Refren:
Wraz, wraz, Pasterze, grajcie wdzięcznie na lirze…

Gdy przyjdziecie, upadniecie przed nim na kolana.
Oddacie mu pokłon boski, uznacie za Pana.

Refren:
Wraz, wraz, Pasterze, grajcie wdzięcznie na lirze…

On wam jeszcze w tym żywocie da łaski obfite,
A po śmierci w chwale swojej szczęście nieprzeżyte.

Refren:
Wraz, wraz, Pasterze, grajcie wdzięcznie na lirze…

Polska pastorałka kościelna „Anioł Pański otoczony światłością”, śpiewana jest w tonacji krzyżowej, w rytm pierwotnego Mazurka Dąbrowskiego. Słowa powstały przed I poł. XIX wieku, a ich autor jest nieznany.