Brama Boża

[ Powrót do kolęd ]

Brama Boża

Brama Boża się otwiera,
Dzień wesoły!
W której łaska się otwiera,
Dzień to jest wesoły!
Niechaj dnie tego wesele,
zabrzmi w powszechnym kościele.

Światłość światu niewidziana,
Dzień wesoły!
Z żywota Panny wydana,
Dzień to jest wesoły!
Niechaj dnie tego wesele,
zabrzmi w powszechnym kościele.

Matce Pannie cześć i chwała,
Dzień wesoły!
Wiernym nadzieja powstała,
Dzień to jest wesoły!
Niechaj dnie tego wesele,
zabrzmi w powszechnym kościele.

Tobie, Panie, dajem pienie,
Dzień wesoły!
Na Twe święte narodzenie,
Dzień to jest wesoły!
Niechaj dnie tego wesele,
zabrzmi w powszechnym kościele.