Chrystus się narodził

[ Powrót do kolęd ]

Chrystus się narodził

Wieść tę noszą aniołowie w cztery świata strony:
Niech się cieszą wszyscy ludzie, Chrystus się narodził.
Na posłaniu pośród siana, w kącie cichym, mrocznym
i w drewnianej stajeneczce Chrystus się narodził.

Ref.:W mieście, co zwie się Betlejem,
dzisiaj w środku nocy,
rzecz niezwykła miała miejsce,
Chrystus się narodził.

Dla każdego na tym świecie, kto do szczęścia dąży.
Kto oczyścić chce swą duszę, Chrystus się narodził.
On was uczył, jak żyć łatwo w zgodzie i w miłości,
by się w pełni oddać Bogu, Chrystus się narodził.

Ref.:W mieście, co zwie się Betlejem,
dzisiaj w środku nocy,
rzecz niezwykła miała miejsce,
Chrystus się narodził.

Powstała w XIV wieku kolęda nie ma dokładnego autora, a w zasadzie jest on anonimowy. Co więcej, oryginalna jest tylko pierwsza zwrotka, inne zaginęły w mroku dziejów.

Obecne pochodzą z Kancjonału Piotra Artomiusza. Na przestrzeni lat powstawały jej różnorakie odmiany, aby finalnie objawiła się w obecnie znanej, napawającej optymizmem i wprawiającej w radosny nastrój melodii.