Chwalcie Dziecinę

[ Powrót do kolęd ]

Rodzina Paczyńskich – „Chwalcie Dziecinę”

Chwalcie Dziecinę

Cała ziemia w sukni białej
Taka piękna jak z obrazka
Bo w stajence biednej, małej
Bóg się rodzi, płynie łaska.

Chwalcie Dziecinę, stworzenie wszelkie
Drogi śniegowe, ptaki niebieskie
Chwalcie Dziecinę, pola uśpione
Chwalcie kolędy tej wdzięcznym tonem.
Chwalcie Dziecinę przeczystym sercem
Jak najradośniej, jak najgoręcej
Chwalcie Dziecinę wielcy i mali
Chwalcie, jak Matka swe Dziecię chwali.

Przyszła chwila wielka, święta
Czas powitań Maleńkiego
Niechaj każdy z nas pamięta
Drzwi otworzyć domu swego .

Ofiaruję Tobie, Panie Mój
Ofiaruję Tobie, Panie Mój.
Całe życie me
Cały jestem Twój
Aż na wieki.
Oto moje serce przecież wiesz
Tyś miłością mą
Jedyną jest.