Cieszmy się i pod niebiosy

[ Powrót do kolęd ]

Zespół Regionalny Nowe Lotko z Bukówca Górnego – „Cieszmy się i pod niebiosy”

Cieszmy się i pod niebiosy

Cieszmy się i pod niebiosy
Wznośmy razem miłe głosy:
Bo wesoła dziś nowina,
Czysta Panna rodzi Syna.

Refren:
Bijcie w kotły, w trąby grajcie,
A Jezusa przywitajcie,
Nowonarodzonego.

Złożyła go na sianeczku,
Między bydlęty w żłobeczku:
Aniołowie go witają,
Chwałę z wysoka śpiewają.

Refren:
Bijcie w kotły, w trąby grajcie…

Pasztuszkowie na znak dany,
Znalazłszy Pana nad Pany,
Z pociechą serca witają,
Bogiem go swoim wyznają.

Refren:
Bijcie w kotły, w trąby grajcie…

Trzej Królowie ode wschodu,
Z darami swego narodu,
Do Betleem pospieszają,
Pokłon i dary mu dają.

Refren:
Bijcie w kotły, w trąby grajcie…

I my go też przywitajmy,
I wesoło zaśpiewajmy:
Witaj śliczne niewinniątko,
Zesłane z nieba dzieciątko.

Refren:
Bijcie w kotły, w trąby grajcie…

Tyś jest Synem najwyższego,
Tyś Panem świata całego:
Przez twe święte narodzenie,
Odpuść grzechy, daj zbawienie.

Refren:
Bijcie w kotły, w trąby grajcie…

Kolęda „Cieszmy się i pod niebiosy” powstała najprawdopodobniej na przełomie XIX i XX wieku, a jej autor pozostaje anonimowy.