Cud dziś niesłychany

[ Powrót do kolęd ]

Schola Młodzieżowa „KAMERTON” z parafii Miłosierdzia Bożego w Szczecinie – „Cud dziś niesłychany”

Cud dziś niesłychany

Cud dziś niesłychany pod słońcem się staje.
Bóg Syna Swojego na grzeszny świat daje,
By podźwignął powalony lud w nieszczęściu pogrążony,
Zniósł więzy grzechowe, kary Adamowe.

Uboga Panienka, lecz w cnoty obfita,
Króla niebieskiego w Betlejemie wita,
Bez przepychu Go powija, cała czysta, cna Maryja,
W żłobie Tego składa, co królami włada.

Nie możesz się zdobyć na Królewskie dary,
Lecz w dowód wdzięczności przyjmij serc ofiary,
Które z pokorą składamy, wyśpiewując z Aniołami,
Chwała z wysokości Bogu na niskości.

Ukryłeś się, Panie, w Twym śmiertelnym ciele,
Milcząc w niemowlęctwie, czynisz dla nas wiele,
Kruszysz berła, spychasz z tronu nieprzyjaciół tego plonu,
By Twe ramię sławił, światłość z nieba zjawił.

Autor kolędy „Cud dziś niesłychany” jest nieznany. Tekst kolędy pochodzi ze zbioru „Kantyczki. Kolędy i pastorałki w czasie Świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane z dodatkiem pieśni przygodnych w ciągu roku używanych”, wydanego w 1904 roku przez Karola Miarkę.